Kumluca Ticaret Borsası Üyelik İçin Gerekli Belgeler

GERÇEK KİŞİLER İÇİN BORSA KAYIT BEYANNAMESİ

1. Gerçek Kişi Kayıt Formu,
2. İkametgah İlmuhaberi,
3. Noterden tasdikli imza sirküleri,
4. Ticaret Odası Kayıtlı ise Oda sicil kayıt sureti veya Esnaf Odası Kayıt Sureti,
5. Taahütname,
6. Vergi levhası fotokopisi ,
7. Kaşe

8. 3 Adet Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi.

 GERÇEK KİŞİLER İÇİN BORSA KAYIT BEYANNAMESİ 

Taahutname

Tüzel Kişi
1. Tüzel Kişi Kayıt Formu,
2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
3. Temsilcilerin Noterden tasdikli imza sirküleri,
4. Nufus Cüzdanı Fotokopisi ve 3 Fotoğraf,
5. Temsilcilerin ikametgah ilmuhaberi veya tezkeresi
6. Vergi Dairesinden mükellefiyet yazısı (Vergi Levhasının fotokopisi),
7. Taahhütname

 TÜZEL KİŞİLER İÇİN BORSA KAYIT BEYANNAMESİ

  Taahutname

Kumluca Ticaret Borsası Üye El Kitabını İndirmek İçin Tıklayınız…