Borsamızdan hizmet alanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, borsamız ve üyelerimizin eğitim ve gelir seviyesini yükseltmek, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak için mevzuat ve mesleki kurallara uygunluktan taviz vermeden, kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanarak borsa hizmeti sunmaktır.