İŞYERİ TEHLİKE SINIFINA YAPILACAK İTİRAZLAR HAKKINDA DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 02.12.2016 tarih ve 23134 nolu yazısı,

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği gereğince birliğimizin de üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” imzalanmıştır.

Anılan prosedür gereğince komisyon her yıl Ocak ayında toplanacaktır. İşyeri tehlike ısınıfana ilişkin itiraz taleplerini “Tehlike Sınıfı değişikliğine ilişkin başvuru Formu”nu eksiksiz doldurarak bağlı oldukları üst işveren kuruluşları(TOBB,TİSK,TESK,Kamu-İş) aracılığıyla yapacaklardır.Formda ilgili alanda ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi işyeri/sektör temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak toplantıya mutlaka katılması gerekmektedir. Temsilcinin katılmaması halinde talep değelendirmeye alınmayacaktır. Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır.

Bu itibarla, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazların, http://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinde yer alan prosedür çerçevesinde ekli form (Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu) doldurularak Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Kurulun 2017 yılı toplantısı, 12-12 Ocak 2017 tarihlerinde ÇSGB Reşat Moralı Toplantı Salonunda 10:00-17:00 saatleri arasında düzenlenecektir.

İtirazların 15.12.2016 tarihine kadar yukarıda bahsedilen prosedüre uygun şekilde Birliğimize (mspm@tobb.org.tr) gönderilmesini rica ederiz.

Üyelerimize Duyurulur.

Bu gönderiyi paylaş