10 TAHRAN ULUSLARARASI TURİZM VE YAN SANAYİ FUARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 02.12.2016 tarih ve 23161 nolu ilgili yazısı,

Dışişleri Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısında, İran İslam Cumhuriyeti Kültür Mirası, El Sanatları ve Turizm Kurumu’nun desteğiyle, 6-9 Şubat 2017 tarihleri arasında, 10. Tahran Uluslararası Turizm ve Yan Sanayi Fuarı’nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, İran’da turizm alanında en önemli resmi etkinlik olma niteliği taşıyan ve Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) takviminde kayıtlı söz konusu fuarın, turizm alanında faaliyet gösteren firma ve kuruluşları, otelcilik işletmeleri, geleneksel sanatlar ve hedşyelik eşya üreticilerinin kendi ürünlerini sergilemeleri bakımından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekilerek fuar ile ilgili bilgilere www.ttexhibition.com adresinden ulaşılabilecektir.

Üyelerimize Duyurulur.

Daha fazla oku...

İŞYERİ TEHLİKE SINIFINA YAPILACAK İTİRAZLAR HAKKINDA DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 02.12.2016 tarih ve 23134 nolu yazısı,

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği gereğince birliğimizin de üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” imzalanmıştır.

Anılan prosedür gereğince komisyon her yıl Ocak ayında toplanacaktır. İşyeri tehlike ısınıfana ilişkin itiraz taleplerini “Tehlike Sınıfı değişikliğine ilişkin başvuru Formu”nu eksiksiz doldurarak bağlı oldukları üst işveren kuruluşları(TOBB,TİSK,TESK,Kamu-İş) aracılığıyla yapacaklardır.Formda ilgili alanda ismi bildirilmiş olan itiraz sahibi işyeri/sektör temsilcisinin Bakanlıkta yapılacak toplantıya mutlaka katılması gerekmektedir. Temsilcinin katılmaması halinde talep değelendirmeye alınmayacaktır. Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır.

Bu itibarla, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazların, http://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinde yer alan prosedür çerçevesinde ekli form (Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu) doldurularak Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Kurulun 2017 yılı toplantısı, 12-12 Ocak 2017 tarihlerinde ÇSGB Reşat Moralı Toplantı Salonunda 10:00-17:00 saatleri arasında düzenlenecektir.

İtirazların 15.12.2016 tarihine kadar yukarıda bahsedilen prosedüre uygun şekilde Birliğimize (mspm@tobb.org.tr) gönderilmesini rica ederiz.

Üyelerimize Duyurulur.

Daha fazla oku...

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ SEMİNERİ HAKKINDA DUYURU

Borsamız ve İlçe Gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü ile ortak düzenleyeceğimiz Kırsal Kalkınma yatırımlarının desteklenmesi konulu bilgilendirme semineri , Bugün Saat:19:00’da Kumluca Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Toplantının sunumu Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Sayın İzzet Kaş tarafından yapılacaktır.Toplantıya herkesi bekliyoruz.

Daha fazla oku...

TÜRKİYE – UKRAYNA TARIMSAL İŞ FORUMU HAKKINDA DUYURU

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 16.11.2016 tarih ve 21956 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 27-28 Kasım 2016 tarihlerinde, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik ve Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Sayın Taras Kutovyi’nin katılımları ile Türkiye-Ukrayna Tarım İş Forumu gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu ziyaret için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bir organizasyon şirketi ile anlaşılmış olup, uçuş ve konaklama bilgileri gibi organizasyonel bilgiler ile katılımcı ücreti hakkındaki bilgiler katılımcıların vermiş oldukları e-posta adreslerine iletilecektir.

Söz konusu ziyarete katılmak isteyenler Bilgilerini 22 Kasım 2016 tarihine kadar kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr; dispazar@tarim.gov.tr ve tolgahan.bahtiyar@tarim.gov.tr e-posta adreslerine iletmeleri gerekmektedir. Program ve Gerekli bilgiler Tablosu Birliğimiz web sitesinin (www.tobb.org.tr)”Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-Ukrayna bölümünde yer almaktadır.

İlgilenen Üyelerimize Duyurulur.

Daha fazla oku...

6736 SAYILI KANUNA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI HAKKINDA

Bilindiği üzere 03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırımasına İlişkin Kanun” 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmı kanun kapsamına alınmış olup yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihi 31.10.2016 olarak belirlenmişti.

26.10.2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25.10.2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı kararname ile; 6736 sayılı Kanunda belirtilen başvuru sürelerinin tamamı sürelerin bitiminden itibaren 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Söz konusu uzatım süresi oda ve borsaları da kapsamakta olup, üyelerin yapılandırma başvuruları 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar alınabilecektir. Başvuru süresinin uzatılmasının ödeme vadelerine bir etkisi olmayıp ilk taksit ödemesinin veya peşin ödemenin yine Kasım ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Üyelerimize Duyurulur.

Daha fazla oku...

TÜRKİYE – İRAN TARIMSAL İŞ FORUMU HAKKINDA

Türkiye – İran Tarımsal İş Forumu Duyurusu
Birliğimiz ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğinde, 25 Ekim 2016 Salı Günü, Birliğimiz Kabul Salonu’nda, iki ülkenin Tarım Bakanları ve Birliğimiz Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iştirakleriyle, Türkiye-İran Tarımsal İş Forumu gerçekleştirilecektir. İş Forumunun ardından arzu eden firmalarımız, katılımcı İranlı firmalara ile ikili görüşmeler gerçekleştirebilecektir.
Etkinliğin programı ve İran’dan katılım sağlaması beklenen firmaların listesi Birliğimiz web sitesinin (www.tobb.org.tr)”Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-İran” bölümünde yer almaktadır. Listeye yeni isimler eklenme olasılığına karşın program ve liste düzenli olarak güncellenecektir.
İkili görüşme gerçekleştirecek firmalarımızın, görüşme gerçekleştirmek istedikleri İranlı firmayı belirtip, web sitemizde yer alan katılım formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak, 24 Ekim 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize e-posta yoluyla (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
Üyelerimize duyurulur.

Daha fazla oku...

TOBB-BAHREYN FORUMU HAKKINDA DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 1-2 Kasım 2016 tarihinde Bahreyn’de firmalarımızı altı Körfez ülkesinden şirketlerle bir araya getiriyor. Bu büyük buluşmaya tüm İş İnsanlarımız beklenmektedir.
Program, sektörler, katılım koşulları ve kayıt için ; http://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2513&Ist=DuyurularListesi adresini ziyaret edebilirsiniz.
Üyelerimize Duyurulur.

Daha fazla oku...

BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN YAYINLANDI – 19.08.2016

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı – 19.08.2016
*30.06.2016 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle, ödenmesi gerektiği halde, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan 18.05.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30 Kasım 2016 tarihine kadar), kalanının ise aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği;

*Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 Ekim 2016 tarihine kadar) alacaklı birime başvurulması gerektiği; fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edileceği;

*Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerektiği ile bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri, icra masrafları ve vekalet ücretlerinin karşılıklı olarak talep edilemeyeceği;

*Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği ifade edilmektedir.

Üyelerimize Önemle Duyurulur.

Daha fazla oku...

15 TEMMUZ DAYANIŞMA KAMPANYASI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği`nden Borsamıza gelen yazıda;

15 Temmuz 2016 tarihinde bastırılan darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizin aileleri ve aynı darbe girişiminde yaralanan vatandaşlarımıza destek amacıyla, Başbakanlık tarafından 2016/18 sayılı Genelge ile “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” başlatıldığı,

Millet ve devlet kenetlenmesine önemle vurgu yapılan Genelge ile; Milletimizin bu yoğun taleplerini karşılamak amacıyla Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve banka hesapları açıldığı bildirilmektedir.

Kampanya dahilinde yardımda bulunan üyelerimizin 0.242.887 33 33 numaralı telefonumuzdan tarafımıza bilgi vermeleri rica olunur.

Banka Hesap Numaralarının da yer aldığı söz konusu Genelgeye aşağıdaki Ek’ten Ulaşabilirsiniz.

Daha fazla oku...

BİLGİ AKTARIMI HAKKINDA DUYURU

TOBB’dan gelen yazıda, ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi sonrasında, özellikle yurt dışında iş yapan üyelerimizin yurt dışındaki müşterilerine ve ortaklarına sağlıklı bilgi aktarmaları ihtiyacının giderek önem kazandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede TOBB tarafından örnek bir mektup hazırlanmış ve ülke dışındaki müşterilerine ve/veya iş ortaklarına iletilmek üzere Ek’te üyelerimizin bilgilerine sunulmuştur.

Daha fazla oku...